Linami, które są powszechnie stosowane w maszynach budowlanych, maszynach przemysłowych oraz urządzeniach transportowychliny stalowe. Służą one do przymocowania ciężarów w celu ich przenoszenia. Wykorzystuje się je również w urządzeniach przemysłowych do napędu.

Specjaliści podkreślają, że w maszynach wykorzystywanych na budowie, a także w maszynach do robót ziemnych powinno się stosować liny, które posiadają liniowy styk drutów w splotkach Warrington lub Seale.