Każdy z nas zna podstawowe zastosowanie dronów, nie każdy jednak wie, że są one coraz cześciej wykorzystywane w budownictwie.

Przy użyciu drona można uzyskać wgląd z góry do elementów, które normalnie są trudno dostępne. Drony pozwalają nie tylko monitorować proces budowy, ale również czuwać nad sprawnością maszyn i poprawnością ich pracy. Docelowo mogą przyczynić się do znacznej optymalizacji pracy oraz wzrostu poziomu bezpieczeństwa.

Drony w budownictwie mogą docelowo zastępować nie tylko rusztowania i drabiny, ale także ludzi. Wyposażone w kamerę dadzą podgląd na żywo prac, które są przeprowadzane na budowie.