Podstawy formalnoprawne dla powołania inspektora nadzoru

 

W wielu przypadkach budowlanych powoływany jest inspektor nadzoru. Wrocław jest miastem, gdzie wiele biur inżynierskich oferuje ich usługi. Jedną z firm godnych polecenia jest http://hoska.pl , która posiada masę pozytywnych opinii.

 

 

Kiedy konieczne jest powołanie inspektora nadzoru?

Powołanie inspektora nadzoru np. we Wrocławiu nie jest obligatoryjne. Inwestor może, ale nie musi ustanawiać na każdej budowie inspektora nadzoru, chyba, że organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego nałożył na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego. Powołanie eksperta we Wrocławiu powoduje określone skutki prawne. Dotyczy to zarówno ustanowienia inspektora nadzoru w ramach swobodnej dyspozycji, jak i wynikające z nałożonego obowiązku.

 

Każda budowa podlega inspektorowi nadzoru, odpowiedzialnego za prace.
Każda budowa podlega inspektorowi nadzoru.

 

Podstawowym skutkiem prawnym ustanowienia inspektora nadzoru we Wrocławiu jest włączenie jego osoby w konkretny proces budowlany. Inwestor przed podjęciem decyzji powinien rozważyć celowość powołania eksperta, mając przede wszystkim na względzie zapewnienie fachowej kontroli zgodności wykonywania robót z projektem, pozwoleniem na budowę oraz z zasadami wiedzy technicznej i przepisami.

 

 

W obecnym stanie prawnym nie jest dopuszczalne łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru. Ustawodawca uznał, że osoba wykonująca roboty budowlane nie może sam siebie kontrolować, ponieważ byłaby to kontrola pozorna, nie zapewniająca prawidłowego wykonania umowy o roboty budowlane.