Dźwigi to urządzenia przeznaczone do przemieszczania ładunków. Ze względu na typy dzieli się je na portowe, okrężne, pochyłe, pionowe i szybowe.Ze względu na zastosowanie można podzielić je na dźwigi osobowe, osobowo-towarowe, budowlane i specjalne.

Wciągarki to urządzenia mechaniczne, których zadaniem jest ciągnięcie przedmiotów w bok lub górę. Używane są one w różnych sytuacjach, szczególnie często jednak wykorzystuje się je w branży budowlanej, motoryzacyjnej i przemysłowej.

Wciągniki to urządzenia, których zadaniem jest pionowe podnoszenie ładunku. Odbywa się to przy użyciu liny lub łańcucha i elementu chwytnego.

Żuraw słupowy to urządzenie, które jest wyposażone w różnego typu wciągniki. Zapewnia one łatwe manewrowanie ładunkami.

Koparki to urządzenia wykorzystywane do robót ziemnych. Koparki możemy podzielić na koparki pracujące w cyklu ciągłym lub pracujące w cyklu przerywanym.

Suwnice to urządzenia pracujące w ruchu przerywanym. Są one wyposażone we wciągarkę lub wciągnik i służą do przemieszczania materiałów.