Do najpopularniejszych maszyn ziemnych zalicza się koparki i spychacze.

  • Koparki wykorzystywane są przede wszystkich do robót ziemnych, ale mogą też pełnić funkcje urządzenia przeładunkowego. Wśród typów koparek wyróżniamy koparki jednonaczyniowe oraz wielonaczyniowe. Koparki wielonaczyniowe, to koparki w których proces kopania odbywa się w trybie ciągłym. Koparki jednonaczyniowe, to koparki, które pracują w cyklu przerywanym. Są one najczęściej wykorzystywane w pracach budowlanych i w transporcie.

  • Spychacze są jednymi z najważniejszych maszyn do robót ziemnych. Ich zadaniem jest przesuwanie urobki na niewielkie odległości. Praca spychacza składa się z trzech etapów: odspajania gruntu, przesuwania urobku oraz rozładunku.