Jeśli przyjrzeć się dobrze branży budowlanej, to łatwo zauważyć nie tylko rozwój technologii budowlanych, ale również próbę coraz większego zrobotyzowania prac.

Historia branży zaczyna się od technologii tradycyjnej, kiedy to główną siłą napędową była siła zwierząt i mięśni ludzkich.

W kolejnych etapach dokonywała się mechanizacja, automatyzacja oraz robotyzacja częściowa, obecnie dąży się do tego, aby prace były w jak największym stopniu zrobotyzowane.

Wyjaśnijmy zatem poszczególne pojęcia:

1. W procesie mechanizacji zastępuje się pracę człowieka maszyną, przy czym człowiek steruje maszyną
2. W procesie automatyzacji zastępuje się pracę żywą pracą automatu. Automat może działać samoczynnie, lecz wymaga nadzoru człowieka
3. Celem robotyzacji jest zastąpienie pracy ludzkiej maszyną