Jeśli chodzi o transport maszyn, to wybór rodzaju transportu musi być uzależniony od:

  • rodzaju konstrukcji układu jezdnego
  • gabarytów maszyny
  • masy maszyny
  • czasu przewozu maszyny
  • możliwości ekonomicznych

Warto pamiętać o tym, że maszyna musi zostać odpowiednio przygotowana do transportu. Należy ją zdemontować, dokładnie zabezpieczyć oraz uchronić przed czynnikami atmosferycznymi. Zazwyczaj do transportu maszyn wykorzystuje się ruch kolejowy i drogowy. W trakcie przewozu należy zadbać o to, aby nie utrudniać przejazdu innym uczestnikom ruchu.